Termeni și condiţii

Site-ul www.kifra.ro este proprietatea SC West Kyfra srl, înregistrată în Sântandrei, Str. Grădinarilor, 52/A, Jud. Bihor, J05/326/2016, C.I.F. 35635502, Capital social: 200 RON, şi va fi numită în continuare West Kyfra.

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor şi condiţiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenţie a acestora. West Kyfra îşi asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare. Cea mai recentă versiune poate fi găsită accesând această pagină, numită “Termeni şi condiţii”.

West Kyfra garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal (efectuarea de comenzi online, informare), pe site-ul www.kifra.ro şi nu îi conferă dreptul de a descarca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei West Kyfra fără acordul prealabil scris al acesteia.

Dreptul de a crea o legătură web – link – către www.kifra.ro este limitat, neexclusiv şi revocabil, şi este acordat atât timp cât nu aduce neajunsuri de orice fel pentru West Kyfra sau oricăruia dintre partenerii noştri, numai după obţinerea în scris sau prin email a acordului nostru.

Dreptul de autor a West Kyfra asupra informaţiilor publicate pe site:

Întregul conţinut al site-ului www.kifra.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, email-uri, scripturi, programe şi alte date – este proprietatea West Kyfra şi a furnizorilor săi şi este apărat de Legea pentru protecţia drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul West Kyfra a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Se permite folosirea site-ului www.kifra.ro numai în limitele menționate în prezentul document.

Produsele şi serviciile oferite de West Kyfra pe site-ul www.kifra.ro, politică de preţuri:

Produsele comercializate prin intermediul www.kifra.ro sunt oferite în ambalajul original al producătorului şi în momentul livrării sunt în termenul de valabilitate, conform legislaţiei în vigoare. Produsele şi serviciile sunt oferite în condiţiile respectării prevederilor prezentului document şi în limita stocului disponibil. Din acest motiv West Kyfra îşi asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăseşte în oferta curentă.

Preţurile sunt actualizate periodic şi sunt exprimate în lei. Preţurile prezentate includ TVA şi nu includ cheltuielile de livrare, în afara cazului în care se specifică în mod expres pe site. Preţul de achiziţie tipărit pe factură va fi acelaşi cu cel stabilit de consultantul de vânzări West Kyfra în momentul confirmării comenzii ca fiind comandă fermă, sau, în cazul comenzilor cu plata online direct cu cardul de credit acest preţ va fi cel publicat pe site la momentul achiziţiei.

În ciuda eforturilor noastre, un mic număr de produse pot avea pe site preţuri greşite, stabilite în mod eronat în aplicaţia noastră informatică. În aceste condiţii, întotdeauna se consideră preţ final cel acceptat de către client în cadrul discuţiilor purtate cu consultanţii de vânzări West Kyfra. Dacă preţul real al produsului este mai ridicat decât preţul afişat pe site, consultanţii noştri de vânzări sunt îndreptăţiţi îţi satisfacă cererea de a-ţi livra produsul la preţul publicat pe site, numai în măsura în care vom putea face acest lucru, după cum şi tu eşti îndreptăţit refuzi comanda respectivă. În cazul în care preţul real este mai mic decât preţul publicat pe site, iar tu ai achitat preţul în avans, diferenţa îţi va fi returnată după cum se va conveni de comun acord, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii produsului.

West Kyfra nu oferă nici o garanţie, în mod expres, nici implicit, în ceea ce priveşte inclusiv, dar fără limitare la, funcţionarea acestui site, informaţia, corectitudinea descrierilor, actualizarea conţinutului, produsele de pe site precum şi potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres folosirea acestui site şi cumpărarea produselor sau serviciilor conexe se face pe propriul risc, singura derogare reprezentând obligaţia West Kyfra de a acorda utilizatorilor dreptul de denunţare unilaterală a contractului conform legislaţiei în vigoare, drept detaliat mai jos în acest document. Imaginile publicate pe site sunt cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile prezentate în orice mod (culoare, înscrisuri, aspect, etc.).

Conţinutul www.kifra.ro (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) este alcătuit colaborând şi cu terţe părţi. Din acest motiv, West Kyfra nu îşi asumă responsabilitatea pentru descrierile şi specificaţiile produselor afişate în site-ul www.kifra.ro. West Kyfra şi partenerii săi îşi rezervă dreptul modifice specificaţiile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.

Comentariile utilizatorilor pe site-ul www.kifra.ro:

Utilizatorii care accesează site-ul www.kifra.ro pot face comentarii la adresa produselor oferite, care pot fi publicate pe site după o aprobare prealabilă. West Kyfra îşi rezervă dreptul, dar nu şi obligaţia, de a nu publica pe site comentarii cu conţinut ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, care tulbură în vreun un fel viaţa privată a altor persoane, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, conţine viruşi, texte reprezentând mail-uri în masă sau orice altă formă de spam.

West Kyfra nu va purta responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comentarii sau comunicări electronice, ele fiind oferite sub aceeaşi limitare a responsabilităţii ca şi restul conţinutului de pe site, conform articolelor din acest document. În cazul trimiterii unor informaţii, altele decât cele legate de procesul de cumpărare/vânzare a unor produse, se consideră utilizatorul conferă societăţii West Kyfra şi partenerilor acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, precum şi dreptul de a o distribui prin orice mijloc media oriunde.

Utilizatorul garantează are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl transmite prin orice modalitate pentru a fi publicat pe site sau nu, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, nu cauzeze prejudicii nici unei alte persoane.

Pentru orice probleme legate de drepturi de proprietate intelectuală se poate trimite email pe adresa office@kifra.ro

Calitatea serviciilor de hosting, link-urile către alte siteuri, erori de funcţionare:

Site-ul www.kifra.ro este găzduit de serverele unei terţe firme. West Kyfra nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site indiferent de motivele apariţiei lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări, sau actualizări ale scripturilor programate. West Kyfra nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului www.kifra.ro. West Kyfra nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natură site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.kifra.ro. Pentru respectivele siteuri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauza.

Dispoziții finale:

Orice altă problemă cauzată de produsele şi serviciile prezentate pe www.kifra.ro şi care nu este deja tratată de nici un articol din prezentul document, se va soluţiona pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator. În cazul în care nu s-a reuşit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenţa revine instanţelor de judecată române sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, agreat de ambele părţi. Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare a site-ului www.kifra.ro, clientul îşi asumă în totalitate consecinţele ce decurg din folosirea în aceste condiţii a site-ului.

0
Buy on Amazon