Concurs “Ambasadori Internationali”

Regulament

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Ambasadori Internationali” (denumit in continuare„Concursul”) este Kifra Romania,prin SC SIEGE PARFUM SRL, CUI RO4111250, inregistrata la ORC sub nr. J5/1397/2019 cu sediul in Oradea, str.Petre P Carp nr.10B, jud Bihor

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

 

Concursul va fi operat prin intermediul SC SIEGE PARFUM SRL cu sediul social in Oradea, str.Petre P Carp nr.10B (in continuare „organizatorul”).

Pe perioada Concursului, organizatorul, va desfasura urmatoarele servicii:

  1. va contacta castigatorii pentru validarea si colectarea datelor in vederea livrarii premiilor;
  2. va preda premiile castigatorilor, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;
  3. la data acordarii premiilor va legitima castigatorii si va intocmi un proces verbal de predare-primire a premiilor, Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorului.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 23 Martie 00:00 – 3 Aprilie 2022 23:59 pe pagina de Facebook a companiei Kifra, https://www.facebook.com/KifraRomania

 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Europa, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului sau al celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

 

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 677/2001, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

 

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina Kifra de pe Facebook.

 

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 23 Martie – 3 Aprilie 2022, astfel:

  1. Intra pe pagina Kifra de pe Facebook

  1. Devin fan al paginii de mai sus în cazul în care nu este deja.

  2. Pentru a castiga unul din cele 20 de pachete promotionale, aceștia sunt rugați să posteze în cadrul sectiunii de comentarii a postării aferente concursului modul in care ar imparti premiul in cazul castigarii acestuia.

 

Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune si inscrierea in concurs, este necesara si comentariul pe tabul de concurs.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda ca premii 20 de pachete promotionale, fiecare pachet fiind format din doua (2) Parfumuri Concentrate Kifra Japanese Garden, valoarea totala a premiilor fiind de 640 RON.

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorul va fi desemnat in urma unei trageri la sorti aleatorie prin intermediul platformei Comment Picker.

https://commentpicker.com

 

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Castigatoriilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in 24 de ore dupa incheierea jurizarii, astfel: vor fi contactati prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le au completate in profilul lor de pe Facebook si li se va afisa numele pe pagina Kifra de pe Facebook.

 

In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales de Comisia prestabilita prin acelasi mecanism.

 

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatoarelor din motive care nu tin de el.

 

Castigatorii vor intra personal in posesia premiului, incepand cu data 6 Aprilie 2022, prin curier, taxele fiind suportate de catre Organizator. Inainte de trimiterea premiului castigatorul/castigatoarea trebuie sa trimita pe fax/ mail/ Facebook chat Organizatorului o copie dupa buletin sau cartea de identitate si adresa de expediere.

 

Premiile vor fi expediate prin curier numai la adrese de pe teritoriul Europei.

 

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

 

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 3 Aprilie 2022, ora 23.59 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook a Kifra. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/KifraRomania .

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Obligatia calcularii,retinerii si virarii impozitului revine organizatorului.

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Kifra si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

0
Buy on Amazon